Overzicht bezetting MOF

Inschrijvingen donderdag 23/06 INSCHRIJVEN

Reeksen 22u30 – 6 banen

Inschrijvingen zaterdag 25/06 INSCHRIJVEN

Reeksen 18u30 – 6 banen

Inschrijvingen zondag 26/06 INSCHRIJVEN

Reeksen 9u00 – 13u30 – 6 banen

Inschrijvingen zaterdag 02/07 INSCHRIJVEN

Reeksen 9u00 – 10u30 – 18u30 – 6 banen

Inschrijvingen zondag 03/07 INSCHRIJVEN

Reeksen 9u00 – 10u30 – 12u00 – 13u30 – 15u00 – 6 banen